Energideklaration

Den 1 januari 2014 fick energideklarationens sammanfattning en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum får en energiklass från A till G. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. Energiprestandan ska anges i annonser när en byggnad ska säljas eller hyras ut. Du kan läsa mer om energiklassningen på Boverkets hemsida.

LW Din Besiktningsman har certifierade energiexperter och besiktningsmän i Östergötlands län, Södermanlands län och Stockholms län.  

Alla hus som säljs måste energideklareras.Det är fastighetsägaren som har ansvar för att en energideklaration upprättas innan försäljningen utförs. Energideklarationen är giltig i 10 år.

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt i en byggnad. Det är ett enkelt och effektivt sätt att hitta felaktigheter i energianvändningen och att hitta lösningar som gör byggnaden mer energismart.

2 frågor

1. Vad är en energideklaration?

Den ger information om husets totala energianvändning, som energiprestanda, vilket är ett mått på hur mycket energi som går åt till uppvärmning, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsel. Den innehåller även information om husets storlek, eventuella åtgärdsförslag och om radonmätning är utförd.


2. Måste alla som äger ett småhus göra en energideklaration?

Nej, det är bara innan försäljning eller uthyrning som energideklarationen måste göras. För de som bygger ett nytt hus måste energideklarationen göras inom två år efter att det tagits i bruk.

Kontakta din besiktningsman

© Copyright 2024 LW Din Besiktningsman AB